Neem contact met ons op

Neem contact op!

De Boer & Verouden Notarissen

Lobbendijk 4
3991 EC Houten

 

Notaris: Mr. M. Verouden


tel.: 030-6371213
fax: 030-6375167
contactformulier
route: via Google Maps

Meer informatie aanvragen? Vraag vrijblijvend uw offerte aan.
Klik hier om een vrijblijvende offerte aan te vragen.

Wie is er online?

We hebben 7 gasten en geen leden online

Huis kopen?

preview

Het Levenstestament, de regie zelf in handen houden

Indien u, uw echtgenoot of partner door ziekte, een beroerte, dementie of een ongeval niet meer in staat is om zijn wil te bepalen en zijn wensen kenbaar te maken dan kan dit ingrijpende gevolgen met zich meebrengen.

We leven steeds langer, maar een garantie dat we tot het einde toe kerngezond blijven die heeft niemand. Daarom is het goed om hier eens bij stil te staan en te bezien wat de consequenties zijn als u uw wil niet meer kunt bepalen en wat de mogelijkheden zijn om jezelf hiertegen in te dekken.

Uit de praktijk blijkt dat mensen hier over het algemeen hier niet bij stil staan en zichzelf pas gaan afvragen hoe dat nu verder moet als het al te laat is om één en ander nog te kunnen regelen. Voorts wordt er vaak gedacht als mijn partner niet meer kan tekenen dan doet de andere partner of dan doen mijn kinderen dat toch?, maar dat is een misverstand.

Als er niets geregeld is dan zal de familie uiteindelijk de kantonrechter moeten verzoeken om een bewindvoerder, een mentor of een curator te benoemen die dan de zaken voor u regelt. Dit zal meestel een familielid zijn, maar de kantonrechter kan ook een ander benoemen.

Bij curatele verliest de betrokkene zijn handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Er wordt een curator benoemd om de persoon, curandus genaamd, te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.
Bij bewind mag iemand mag niet meer zelf beslissen over goederen die onder bewind staan. Er wordt een bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.
Bij mentorschap mag iemand niet meer zelf beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Er wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.

Voor de instelling en de toepassing van curatele, bewind en mentorschap zijn ook de ‘aanbevelingen curatele’, de ‘aanbevelingen meerderjarigenbewind’ en de ‘aanbevelingen mentorschap’ van belang. Hieronder wordt nader ingegaan over de gevolgen van meerderjarigenbewind. Voor vragen over curatele of mentorschap kunt u met ons contact opnemen.

Wanneer het bewind is ingesteld over alle (huidige en toekomstige) goederen die aan de onderbewindgestelde toebehoren of zullen gaan toebehoren, dan valt daaronder ook het aandeel in de mogelijk bestaande goederengemeenschap uit het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.
Vaak zal er in die gevallen een gemeenschappelijke bankrekening zijn en valt niet duidelijk uit te maken wie van beide echtgenoten, dan wel partners, welk goed heeft ingebracht. Het is dan lastig te bepalen welke goederen onder het bewind vallen. Die onduidelijkheid is ook hinderlijk voor de andere echtgenoot of partner die geen bescherming nodig heeft. Zo kan door instellen van bewind de gewone betaalrekening worden geblokkeerd.
Nog complexer wordt het wanneer partijen niet geregeld hebben hoe zij samenleven. Wanneer er een samenlevingsovereenkomst is, kan die misschien duidelijkheid scheppen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen er allerlei onvoorziene problemen ontstaan.

Het belangrijkste gevolg van het bewind is dat de onderbewindgestelde de onder bewind gestelde goederen niet meer zelf mag beheren en hij mag er ook niet meer zelfstandig over beschiken.De kantonrechter moet erop letten dat de bewindvoerder goed met het geld en de zaken van de onderbewindgestelde omgaat. Dit kan hij alleen als hij weet wat de onderbewindgestelde bezit. Daarom moet de bewindvoerder direct aan het begin van het bewind, binnen drie maanden na aanvang, een formulier bij de kantonrechter inleveren waarop alle eigendommen van de onderbewindgestelde heel precies omschreven moeten zijn. Daarnaast wil de kantonrechter jaarlijks van de bewindvoerder weten wat hij gedaan heeft en of die goed voor de goederen en het geld van de onderbewindgestelde gezorgd heeft.
Wanneer onder het bewind goederen vallen die in een openbaar register, zoals het Kadaster, zijn opgenomen, moet de uitspraak van het bewind in dat register worden aangetekend.
De bewindvoerder vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de onderbewindgestelde in en buiten rechte. Hij treedt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderbewindgestelde op. Voorts administreert en beheert hij de onder bewind gestelde goederen.

Voor een aantal beschikkingshandelingen heeft de bewindvoerder vooraf toestemming nodig van de onderbewindgestelde of, als deze geen toestemming kan of wil geven, een schriftelijke machtiging van de kantonrechter.

Toestemming of machtiging is ondermeer voor het navolgende vereist:

  • bij niet-alledaagse aankopen;
  • een schenking doen;
  • verkopen of bezwaren van goederen.

Voor aankopen boven de € 1.500,00 is altijd een schriftelijke machtiging van de kantonrechter vereist.
Normaal gesproken zal de kantonrechter voor het doen van een schenking geen toestemming geven. De enige uitzondering doet zich voor als de bewindvoerder via (bank)bescheiden kan aantonen dat de onderbewindgestelde ruim vóór de onderbewindstelling met regelmaat schenkingen aan kinderen deed tot maximaal het van schenkingsrecht vrijgestelde bedrag.

De oplossing “Het Levenstestament”

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor de situatie dat u niet meer in staat bent zelf te beslissen, dan biedt een levenstestament uitkomst. Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke beslissingen nemen.
Een levenstestament gaat overigens niet over wat er moet gebeuren na uw overlijden, dat regelt u in een testament.

In een levenstestament bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt.
Hieronder een vindt u aantal voorbeelden van wensen die u kunt vastleggen en volmachten die u kunt verlenen.

  • wie kan beslissingen nemen over uw medische situatie of over uw verzorging? wie regelt uw bankzaken en doet uw belastingaangiften?
  • de verkoop van uw woning bij opname in een verpleegtehuis;
  • wensen met betrekking tot uw inboedel;
  • mogen er schenkingen worden gedaan en onder welke voorwaarden, met name om te voorkomen dat uw vermogen naar de fiscus of het verpleegtehuis verdwijnt;
  • wensen met betrekking tot uw huisdieren;
  • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken;
  • daarnaast kun je met een levenstestament de kans op later misbruik minimaliseren. Dit kan door te bepalen dat degene die u aanwijst als uw vertrouwenspersoon rekening en verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder.

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste en de laatste ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.