Neem contact met ons op

Neem contact op!

De Boer & Verouden Notarissen

Lobbendijk 4
3991 EC Houten

 

Notaris: Mr. M. Verouden


tel.: 030-6371213
fax: 030-6375167
contactformulier
route: via Google Maps

Meer informatie aanvragen? Vraag vrijblijvend uw offerte aan.
Klik hier om een vrijblijvende offerte aan te vragen.

Wie is er online?

We hebben 14 gasten en geen leden online

Huis kopen?

preview

Uw vermogen en opname in een verpleegtehuis

Sinds 1 januari 2015 is de eigen bijdrage voor het verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis ingrijpend aangepast. De eigen bijdrage kan behoorlijk oplopen. Voor de bepaling van de eigen bijdrage telt ook uw vermogen mee.

Dit gebeurt op basis van de “vermogensinkomensbijtelling”: indien en voor zover uw vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting (sparen en beleggen) meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen van € 25.000,00 (2017), telt naast uw normale inkomen nog eens 8% van dat vermogen in box 3 extra als “inkomen” mee bij de bepaling van uw eigen bijdrage.

Er wordt daarbij niet gekeken naar het actuele vermogen, maar naar het vermogen van twee jaar terug. In 2017 wordt dus gekeken naar de aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Die eigen bijdrage kan tot maximaal € 2.312,60 per maand oplopen. Dit is de “hoge eigen bijdrage 2017” bij langdurig “zorg met verblijf”. Soms is er “slechts” de lage eigen bijdrage verschuldigd. Die is voor 2017 minimaal € 160,60 per maand en maximaal € 842,80 per maand.

 

U kunt de eigen bijdrage uit uw inkomen betalen

Zolang u uw eigen bijdrage volledig kunt voldoen uit uw daadwerkelijke inkomen is er op geen gevaar voor vertering van uw vermogen in box 3.
In dat geval zou u kunnen overwegen om toch schenkingen te gaan doen met het oog op besparing van erfbelasting. Bovendien zou u (weer) in aanmerking kunnen komen voor zorgtoeslag of huurtoeslag.

 

Doet de waarde van mijn eigen woning ook mee voor de bepaling van de eigen bijdrage?

Als de woning uw eigendom is dan kunnen zich verschillende situaties voordoen:

 

  1. Wanneer één van de (fiscale) partners in een verzorgings- of verpleeghuis gaat wonen en de andere (fiscale) partner in de woning blijft, dan blijft de woning uw eigen woning en kunt u de kosten aftrekken. In dat geval valt de woning in box 1 en niet in box 3. De vermogensinkomensbijtelling strekt zich dan ook niet uit over de waarde van de woning.
  2. Indien u geen (fiscale) partner heeft of uw (fiscale) partner gaat ook in een verzorgings- of verpleeghuis wonen, dan kunt nog tot 2 jaar na de datum van opname (onder voorwaarden) de (hypotheek)rente en kosten aftrekken voor uw eigen woning. De woning valt gedurende die periode in box 1. De vermogensinkomensbijtelling strekt zich dan gedurende die periode niet uit over de waarde van de woning. Wanneer de woning uiteindelijk wordt verkocht valt de opbrengst natuurlijk wel in box 3 en daarmee onder de vermogensinkomensbijtelling.

 

Wat kunt u doen om de vermogensinkomensbijtelling te beperken?

Het verlagen van uw vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting (sparen en beleggen) is de enige manier om de eigen bijdrage voor het verzorgings- of verpleeghuis te beperken. Onderstaand treft u een aantal voorbeelden om uw vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting (sparen en beleggen) te verlagen.

 

Schenken

De peildatum voor het inkomen en vermogen is twee jaar terug. Dat betekent dat als u nú een deel van uw vermogen schenkt, dat dat pas over twee jaar een ­effect op de eigen bijdrage heeft.

Schenken is de meest eenvoudige manier om het vermogen te verlagen.

 

Schenken op papier

Als u wel hun fiscale vermogen wil verminderen, maar toch over uw geld wilt blijven beschikken, dan kunt u schenken op papier. In een notariële akte wordt dan het geld geschonken aan de kinderen en die lenen dat tegen een rente van 6 procent weer terug. Die rente moet u ook echt betalen. U houdt zo de beschikking over uw geld. U kunt de schuld aftrekken van uw vermogen in box 3. De kinderen moeten de vordering bij hun vermogen in box 3 optellen.

Deze ‘schuld’ wordt voor de kinderen als hoofdregel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

Wilt u dat de schenking op papier bij overlijden ook erfbelasting bespaart, dan is een notariële akte én een daadwerkelijke vergoeding van 6% rente per jaar verplicht.

 

Schenken in contanten

De bedragen welke u kunt schenken zijn in onderstaande tabel opgenomen.

 

Wat is uw relatie
met de schenker?

Uw maximale
vrijstelling in 2017

Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?

U bent een (pleeg)kind.

€ 5.320

beslist u zelf

U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 25.526

beslist u zelf

€ 53.176

een dure studie

U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 100.000

uw eigen woning

De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.

€ 2.129

beslist u zelf

 

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

 

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.526,00? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.526,00 óf voor € 53.176,00 óf voor € 100.000,00.

 

Van de algemene vrijstellingen van € 2.129,00 en € 5.320,00 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Wanneer u een schenking doet in contanten denkt u er dan wel aan om tijdig aangifte voor de schenkbelasting te doen en om de bepalingen waaronder de schenking is gedaan te laten vastleggen.

Wanneer u daadwerkelijk geld aan de kinderen schenkt kan de vraag opkomen of de overheid dat dan weer terugdraaien en de schenking bij de kinderen kan opeisen.

 

De Wet langdurige zorg kent op dit moment géén “verantwoordelijkheidsbeginsel”. Een dergelijk beginsel houdt in dat iemand “een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond” als hij een schenking doet, terwijl hij weet dat hij daardoor (eerder) terug moet vallen op sociale voorzieningen.

 

Testament

Als een van de twee partners overlijdt, komt het geld van de erfenis – inclusief de kindsdelen – bijna altijd bij de langstlevende terecht. De Belastingdienst rekent de hele erfenis tot het vermogen van de langstlevende partner. De schuld van de langstlevende partner aan de kinderen (de kindsdelen) mag door de langstlevende niet in box 3 als schuld worden afgetrokken, waardoor deze in aanmerking kan komen voor een hoge eigen bijdrage in een verzorgingshuis.

Indien in een testament wordt bepaald dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn als de langstlevende partner definitief in een zorginstelling wordt opgenomen, dan mag de schuld aan de kinderen vanaf het moment van opeisbaarheid wel in box 3 worden afgetrokken waardoor het vermogen in box 3 wordt verlaagd en er een lagere eigen bijdrage verschuldigd kan zijn.

Een andere mogelijkheid is om als de partner al opgenomen is in een zorginstelling om de partner uit te sluiten als erfgenaam, waardoor het erfdeel van die partner gelijk toekomt aan de kinderen en derhalve aan het box 3 vermogen wordt onttrokken.

 

Levenstestament

Een aantal van de hiervoor vermelde mogelijkheden om uw vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting (sparen en beleggen) te verlagen kunnen niet worden benut indien u niet langer wilsbekwaam bent. Een oplossing daarvoor is een levenstestament. Met een levenstestament houdt u zelf de regie in handen, ook bij wilsonbekwaamheid. Informatie over een levenstestament treft u elders op onze website aan.

 

Andere wijzen om het box 3 vermogen te verlagen

Naast de hiervoor vermelde voorbeelden zijn er meerdere voorbeelden te bedenken waardoor het box 3 vermogen wordt verlaagd. 

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste en de laatste ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.