Neem contact met ons op

Morgen gezond weer op..

gezond-50-plus

Schenken, erfbelasting en eigen bijdrage verpleegtehuis

Er zijn de laatste tijd veel artikelen verschenen over de belasting die de fiscus over uw nalatenschap heft en de eigen bijdrage die u moet betalen als u in een verzorgingshuis wordt opgenomen.

Uiteraard is uw wens dat uw vermogen niet bij de fiscus of bij het verpleegtehuis terecht komt. Maar wat kan je daar dan aan doen? Schenken is een mogelijkheid om uw eigen bijdrage die u moet betalen als u in een verzorgingshuis en de erfbelasting te beperken.

Uw financiële positie
De eerste vraag die beantwoord moet worden als u wilt gaan schenken is hoe u er financieel voorstaat. Het voornaamste is immers dat u voldoende vermogen en inkomen overhoudt om zelf een goed leven te kunnen leiden en zo nu en dan eens wat extra’s te kunnen doen.
De omvang, samenstelling van uw vermogen, uw huidige en toekomstige inkomen en uw uitgavenpatroon bepalen uw financiële speelruimte en wat u kunt schenken en hoe. Het kan ook zo zijn dat blijkt dat uw financiële positie op dit moment zodanig is dat u (op dit moment) beter maar niet kunt schenken.

Schenkingsvormen
Als duidelijk is uw financiële positie het toelaat om te schenken dan is vervolgens de vraag wat en hoe u gaat schenken. Onderstaand treft u de meest voorkomende vormen aan.

Schenken in contanten
Dit het meest eenvoudig. Het gaat daarbij om de bekende enveloppe met inhoud of een bankoverschrijving naar de begiftigde. Wat echter vaak wordt vergeten is om de bepalingen waaronder de schenking is gedaan vast te leggen. Dit hoeft niet bij een notariële akte, maar vaak leggen wij wel de bepalingen waaronder de schenking is aangegaan vast. Tevens wordt dan door ons aangegeven welke bepalingen en voorwaarden u aan de schenking kunt verbinden. Een voorbeeld van een bepaling die bij een schenking kan worden gemaakt is een bepaling dat bij een echtscheiding van de begiftigde de schenking bij de begiftigde blijft en dat de ex-partner daarop geen aanspraak kan maken.
Dit is iets wat bijna altijd in een testament wordt opgenomen, maar bij een schenking wordt daar vaak helemaal niet bij stilgestaan. Achteraf alsnog de bepalingen vastleggen werkt niet omdat de bepalingen alleen bij het doen van de schenking kunnen worden gemaakt.

Schenken van goederen
Hierbij kunt u denken aan het schenken van waardevolle meubels, antiek, sieraden of bijvoorbeeld een auto. Hiervoor geldt met betrekking tot de bepalingen en bedingen eigenlijk hetzelfde wat hiervoor onder schenken in contanten is opgenomen.

Schenken op papier
Bij schenken op papier doet u de schenking doordat u in een notariële akte verklaart dat u een schuld heeft aan de begiftigde ter grootte van de schenking. Over het bedrag dient u jaarlijks, zolang u leeft, een rente aan de begiftigde te betalen van 6%. Deze rente dient ook daadwerkelijk te worden betaald. Bij overlijden van de schenker zal de fiscus over het algemeen betalingsbewijzen vragen waaruit blijkt dat de rente daadwerkelijk is betaald. Kunt u deze niet overleggen dan komt de schenking niet in mindering als schuld van de erfenis en zal er over het geschonken bedrag alsnog erfbelasting betaald moeten worden. De eventueel naar aanleiding van de schenking betaalde schenkbelasting kan dan bij de fiscus worden teruggevraagd.
Omdat de schenking bij de begiftigde moet worden opgegeven als bezitting in box 3 van de inkomstenbelasting is deze vorm van schenking niet altijd voordelig en kan zelfs het voordeel wat u van de schenking heeft geheel teniet doen. Alleen aan de hand van uw persoonlijke situatie kan worden bepaald of deze vorm van schenking voor u geschikt is of niet.

Kwijtschelden van een vordering
Het kan zijn dat u een vordering heeft op de begiftigde. Bijvoorbeeld omdat u deze een lening heeft verstrekt in verband met de aankoop van een woning. Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van die vordering wordt ook gezien als een schenking. Ook daarbij is het van belang dat de bepalingen en bedingen van de schenking worden vastgelegd.

Schenkbelasting

De bedragen welke u kunt schenken zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Wat is uw relatie
met de schenker?

Uw maximale
vrijstelling in 2017

Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?

U bent een (pleeg)kind.

€ 5.320

beslist u zelf

U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 25.526

beslist u zelf

€ 53.176

een dure studie

U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 100.000

uw eigen woning

De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.

€ 2.129

beslist u zelf

 

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

 

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.526,00? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.526,00 óf voor € 53.176,00 óf voor € 100.000,00.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.129,00 en € 5.320,00 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

 

Wanneer u een schenking doet in contanten denkt u er dan wel aan om tijdig aangifte voor de schenkbelasting te doen en om de bepalingen waaronder de schenking is gedaan te laten vastleggen.

Overige maatregelen
Naast het schenken zijn ook van belang een goed testament en een levenstestament. De wijze waarop een testament wordt opgesteld is mede bepalend voor de hoogte van de te betalen erfbelasting. Voorts staat daarin vermeld dat de kindsdelen opeisbaar zijn bij definitieve opname in een verpleegtehuis. In een levenstestament kan ondermeer een volmacht worden opgenomen dat voor het geval dat de schenker zelf niet meer kan schenken omdat die niet langer handelingsbekwaam is de gevolmachtigde schenkingen mag doen.
Tot slot kan het opheffen of wijzigen van huwelijksvoorwaarden een flinke besparing met betrekking tot de erfbelasting opleveren.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u met ons contact opnemen of een afspraak maken voor een bespreking of advies.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.