Neem contact met ons op

De afwikkeling van een nalatenschap

Als een naaste komt te overlijden, krijgt u in korte tijd veel te verwerken. Het overlijden heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar u zult helaas ook geconfronteerd worden met allerlei andere zaken die geregeld moeten worden.

De verklaring van erfrecht
Wanneer u wordt gevraagd om een verklaring van erfrecht komt de notaris in beeld.
Hoewel een verklaring van erfrecht niet wettelijk verplicht is zal de bank u er vrijwel altijd om vragen bij het beschikken over rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan. Soms worden zelfs als u naar de bank gaat om het overlijden te melden de rekeningen geblokkeerd. Verder is een verklaring van erfrecht doorgaans nodig voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en belastingteruggaven ten name van de overledene.
De verklaring van erfrecht wordt gevraagd omdat de desbetreffende bank of instelling er zeker van wil zijn dat u ook daadwerkelijk bevoegd bent om over de rekeningen en gelden te beschikken en niet aan de verkeerde uitbetaalt.

Wat is een verklaring van erfrecht?
Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgestelde notariële akte waarin ondermeer is opgenomen:

 • wie er is overleden en wanneer;
 • met wie hij of zij was gehuwd;
 • wie zijn of haar kinderen zijn;
 • of er al dan niet een testament door de overledene is gemaakt;
 • wie de erfgenamen zijn en voor welk deel;
 • of er een executeur is benoemd;
 • wie er over de goederen en gelden van de nalatenschap mag beschikken;
 • of een erfgenaam nalatenschap zuiver heeft aanvaard, verworpen of heeft aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Wat heeft de notaris van u nodig?
Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:

 • de akte van overlijden;
 • een lijst met namen, adressen en burgerlijke staat van de erfgenamen en de eventuele executeur of gevolmachtigde van de erfgenamen;
 • indien aanwezig: een kopie van het trouwboekje van de overledene;
 • een kopie van de (geldige) legitimatiebewijzen van de erfgenamen en de eventuele executeur of gevolmachtigde;
 • indien aanwezig: het testament, de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract;
 • telefoonnummer en eventuele emailadres van de contactpersoon van de erfgenamen.
 • Het is het beste om niet te lang te wachten om naar de notaris te gaan omdat bij de verkrijging van een erfenis in de Wet bepaalde termijnen staan vermeld waarbinnen u bepaalde beslissingen dient te nemen.

Wat kan De Boer & Verouden Notarissen voor u doen?
Wanneer u bovenstaande stukken heeft verzameld kunt u een afspraak maken voor een bespreking op ons kantoor. Tijdens die bespreking, waarbij overigens niet alle erfgenamen aanwezig hoeven te zijn, wordt het eventuele testament met u doorgenomen en aan u uitgebreid uitleg gegeven over het al dan niet aanvaarden van de erfenis en wat er verder nog allemaal moet gebeuren om de erfenis af te wikkelen.

Naar aanleiding van die bespreking zal aan ieder van de erfgenamen een verklaring worden toegezonden waarin staat vermeld of de desbetreffende erfgenaam de erfenis al dan niet heeft aanvaard. Deze verklaring dient - in verband met de vaststelling van de identiteit - ten overstaan van een notaris te worden ondertekend. Indien de verklaring op ons kantoor wordt ondertekend dan kunt u tijdens kantooruren gewoon langskomen. U dient dan de verklaring en uw legitimatiebewijs mee te nemen. Vindt ondertekening plaats ten overstaan van een andere notaris dan dient u met die notaris een afspraak te maken en zullen er doorgaans door die notaris kosten aan u berekend worden.
Nadat alle verklaringen getekend door ons retour zijn ontvangen zullen wij de verklaring van erfrecht opmaken en aan u toezenden. Daarmee kunt u zich vervolgens bij de bank vervoegen.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor nadere informatie. Onze contactgegevens vindt u op onze homepagina.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.