Neem contact met ons op

trouw-ringentrouw-ringen

Trouwen of geregisteerd partnerschap. Hoe gaat dat en wat is het verschil.

 

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
U en uw partner zijn18 jaar of ouder. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Dit zijn ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) alsnog toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via gemeente

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:
U moet ten minste 2 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap aangifte doen. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet geven.
U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Digitaal aangifte doen van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Sinds 1 juli 2016 kunt u digitaal aangifte doen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit kan nog niet in alle gemeenten.

Geboorteakte geven niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie Personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee houden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:
Als u trouwt, moet u elkaar het 'ja-woord' geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar.

Gebruik van elkaars achternaam

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, mag u de achternaam van uw partner gebruiken. Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van uw partner. U kunt uw naamgebruik (laten) registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven. Uw eigen officiële achternaam wijzigt hierdoor niet. U heeft hiervoor geen toestemming van uw partner nodig. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u aan met de naam die u heeft gekozen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of uw ziektekostenverzekeraar. In officiële documenten staat altijd uw officiële achternaam. Bijvoorbeeld op uw paspoort of rijbewijs.

Verrichten van rechtshandelingen

Voor bepaalde verrichtingen of beslissingen heeft u elkaars toestemming nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning waarin u samen woont.

Onderhoudsplicht

U en uw partner hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. U bent verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam. Maar u kunt in uw testament iets anders bepalen.

Pensioen

Met een pensioenregeling bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. Bij een scheiding wordt het deel dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd verevend, tenzij u daarover samen andere afspraken maakt.
In veel pensioenregelingen bouwt u ook rechten op voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt als uw echtgenoot of geregistreerde partner (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) komt te overlijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie over op welke manieren je kan trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten vindt je elders op op onze site.

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van u ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw? Dan krijgt het kind automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van gelijk geslacht

In Nederland is een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht grotendeels gelijk met een huwelijk tussen man en vrouw. Er zijn wel belangrijke verschillen als er een kind komt:

Huwelijk of partnerschap van 2 vrouwen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap over het kind. Het hangt van de concrete situatie af of de andere vrouw (duomoeder) ook automatisch het ouderschap krijgt.

Huwelijk of partnerschap van 2 mannen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De echtgenoot of geregistreerde partner van de vader van het kind kan het ouderschap verkrijgen door erkenning of adoptie van het kind.

Erkenning huwelijk en geregistreerd partnerschap in buitenland

Een huwelijk tussen man en vrouw wordt in principe overal ter wereld erkend. Bij een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is dat niet het geval. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap, zowel tussen personen van verschillend als van hetzelfde geslacht. Bij langer verblijf in het buitenland of bij emigratie kunnen er dan problemen ontstaan, bijvoorbeeld met het erfrecht.

Wonen in buitenland en trouwen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland en wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan moet u dit aangeven bij de gemeente Den Haag. U maakt kenbaar dat u met elkaar wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Nadere informatie

Bekijk de online brochure Samen Verder.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.