Neem contact met ons op

trouw-ringentrouw-ringen

Samenwonen vragen en antwoorden

Woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap?
Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Dus zijn alle bezittingen en schulden van ieder apart. In een samenlevingsovereenkomst kunt u regelen welke goederen en geld van u samen zijn en wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw gezamenlijke woning en uw pensioen als u uit elkaar gaat. Er ontstaat door het aangaan van een samenlevingsovereenkomst echter geen gemeenschap van goederen. Dat is alleen bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap het geval.

 

Wat komt er over het huishouden in?
U mag zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst staat. Bijvoorbeeld dat u ieder de helft van de kosten bijdraagt, of naar evenredigheid van inkomsten. De verdeling van de huishoudelijke taken hoort dus niet in een samenlevingsovereenkomst.


Wat kan ik regelen over de koopwoning?
Stel dat u vroeger in uw eentje een huis heeft gekocht. In de samenlevingsovereenkomst kunt u niet regelen dat het huis van u samen wordt. Maar als ik geld steek in de woning van mijn partner, dan profiteer ik toch wel mee van een waardestijging? De waardestijging heeft te maken met het huis. Maar het huis is van uw partner. U krijgt dus niets van de waardestijging. Tenzij u daarover in een samenlevingsovereenkomst afspraken maakt. Wat het geld betreft wat u in het huis van uw partner stopt: dat kan als een schenking worden gezien. En wat u heeft gegeven, kunt u niet meer terugnemen. Het is dus belangrijk dat als u geld steekt in de woning van de partner, u vastlegt onder welke voorwaarden u dat heeft gedaan.


Wat heeft een samenlevingsovereenkomst te maken met een partnerpensioen?
Er zijn verschillende soorten pensioenen. Een daarvan is het werkgeverspensioen, dat u bij uw baan opbouwt. Bij een partnerpensioen gaat uw werkgeverspensioen naar uw partner als u overlijdt. De meeste pensioenfondsen kennen een partnerpensioen. Pensioenfondsen accepteren bij samenwoners alleen een samenlevingsovereenkomst als bewijs van uw relatie. Over het algemeen eindigt het partnerpensioen bij het einde van de relatie. Bij enkele pensioenfondsen bent u echter een deel van uw pensioen kwijt. Informeert u daarom eerst bij uw pensioenfonds hoe dat zit voordat u uw partner aanwijst als begunstigde van het partnerpensioen.


Wat betekent zo’n overeenkomst voor de erfenis van mijn kinderen?
U kunt in een samenlevingsovereenkomst niet vastleggen wie uw erfgenamen zijn en naar wie die erfenis gaat. De erfenis zal dus naar uw kinderen gaan. Wanneer u kinderen heeft dan kunt u de zaken alleen maar goed regelen door een samenlevingovereenkomst en een testament te maken.


Wat gebeurt er als we uit elkaar gaan?
Zonder samenlevingsovereenkomst neemt iedere partner de eigen spullen mee. Zonder verplichtingen. In een samenlevingsovereenkomst kunt u nu al afspraken maken over als de relatie eindigt. Bijvoorbeeld over wie wat meekrijgt, wie mag blijven wonen in de (huur-)woning en op welke wijze u geschillen oplost als u een geschil krijgt bij de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en schulden.


Wat gebeurt er met mijn helft van onze gemeenschappelijke bezittingen als ik dood ga?
Heeft u geen samenlevingsovereenkomst? Dan krijgt de familie de helft van de gezamenlijke bezittingen. Meubels bijvoorbeeld, of geld. Dat kan vervelend zijn. Want uw partner wil misschien de bezittingen zelf houden. Met een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding kunt u dat voorkomen. Na uw dood krijgt uw partner het recht op uw helft van de gezamenlijke bezittingen. Wanneer u kinderen heeft dan kunt u echter de zaken alleen maar goed regelen door een samenlevingovereenkomst en een testament te maken.


Wat gebeurt er met mijn eigen bezittingen als ik dood ga?
Uw familie zal uw erfgenaam zijn. De erfgenamen zijn degenen die de erfenis moeten regelen. Wanneer beide partners er nog zijn dan is de verhouding met de schoonfamilie vaak goed. Maar als één van beiden er niet meer is dan ontstaan er nog wel eens discussies tussen de familie en de langstlevende partner als gevolg waarvan de langstlevende partner aan de zijlijn komt te staan. Als u dit niet wilt, dan kunt u een testament laten opmaken.


Is zo’n samenlevingsovereenkomst niet dubbelop met andere registraties?
Zeker als u al geruime tijd een relatie heeft, dan weten veel instellingen dat u samen bent. Bijvoorbeeld omdat u samen in diverse aktes, polissen en andere regelingen staat. Maar er is een risico dat alle afspraken bij elkaar niet al uw wensen dekken. Een samenlevingsovereenkomst is een totaaldocument dat u wel deze zekerheid biedt.


Waarom is het niet voldoende om samen ingeschreven te zijn bij de gemeente?
De gemeente houdt in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) gegevens bij van al haar inwoners. Zo is dus bekend wie er op hetzelfde adres wonen. Maar dat zegt niets over de relatie tussen deze mensen. Misschien zijn het wel huurders van de hoofdbewoner. Daarom zegt inschrijving bij de gemeente niets over samenwonen.


Waarom is een en/of-rekening bij de bank niet voldoende?
Een bankrekening samen kan handig zijn voor uw betalingen. Maar een en/of-rekening zegt niets over van wie het geld is. Alleen dat u er allebei over mag beslissen.


Waarom is het niet voldoende dat de belastingdienst weet dat we fiscaal partner zijn?
Fiscaal partnerschap geldt alleen voor de inkomstenbelasting. En zorgt bijvoorbeeld niet voor lagere erfbelasting als een van u beiden overlijdt. Daar zorgt een samenlevingsovereenkomst voor.


Waarom is een koopcontract of hypotheekakte op naam van ons allebei niet voldoende?
Als u samen een huis koopt, staan uw namen ook in de akte van levering en in de hypotheekakte. Er is daarmee inderdaad geregeld dat u allebei eigenaar bent van het huis en aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld. Maar u heeft nog niets geregeld over wat er gebeurt als u overlijdt of uit elkaar gaat, de kosten van de huishouding en de pensioenrechten.


Waarom is mijn levensverzekering niet voldoende?
U kunt uw partner in een levensverzekering als begunstigde noemen. Bij uw overlijden ontvangt hij geld. Maar dat betekent nog niet dat hij uw erfgenaam is en het zegt ook niets over de gemeenschappelijke bezittingen. Een levensverzekering heeft dus niets te maken met een samenlevingsovereenkomst.


Waarom is een testament niet voldoende?
Met uw testament regelt u wie er van u gaat erven, bijvoorbeeld uw partner. Partners mogen een groot bedrag ontvangen zonder erfbelasting te betalen. Een samenlevingsovereenkomst is een makkelijke manier om dat partnerschap aan te tonen, en dus veel erfbelasting te besparen. Enerzijds door een hoger belastingvrij bedrag, en anderzijds door een lager belastingtarief.


Waar moet ik mijn samenlevingsovereenkomst melden, bijvoorbeeld bij personeelszaken op mijn werk?
Sommige werkgevers hebben speciale secundaire arbeidsvoorwaarden die ook over uw partner gaan. Zoals zorgverlof. Vraag daarom bij personeelszaken na of een kopie van de samenlevingsovereenkomst moet overleggen om voor die faciliteiten in aanmerking te komen. Wilt u fiscaal partnerschap? Dan moet u van de belastingdienst een samenlevingsovereenkomst hebben. Maar u hoeft de samenlevingsovereenkomst niet op te sturen. Zorg wel dat u hem op verzoek kunt laten zien. Wel kan uw accountant of administratiekantoor om een kopie vragen.
Voor een partnerpensioen moet u uw pensioenverzekeraar wellicht een kopie sturen; vraagt u dat zeker na.


Wanneer mogen we onze samenlevingsovereenkomst veranderen?
U mag altijd uw samenlevingsovereenkomst veranderen. Daarvoor moet u opnieuw naar de notaris. Ook over de veranderingen moet u het samen eens zijn.


Hoe kunnen we onze samenlevingsovereenkomst beëindigen?
U mag uw samenlevingsovereenkomst altijd beëindigen. Dit gebeurt (vrijwel) altijd omdat u de relatie wilt verbreken. U hoeft daarvoor niet naar de notaris.
Maar let op: regelingen buiten de samenlevingsovereenkomst stoppen daardoor niet automatisch. Via de akte van levering blijft uw (ex-)partner samen met u eigenaar van uw koopwoning. Uw ex-partner staat nog steeds genoemd als begunstigde op uw levensverzekering.
Kortom, wilt u echt ‘los’ komen van uw (ex-)partner? Dan moet u de nieuwe situatie bij diverse instanties melden.
Als u gezamenlijk een woning in eigendom heeft en één van de partners neemt die over dan zal de notaris een akte moeten opmaken op grond waarvan u eigenaar wordt van de gehele woning (een akte van verdeling). Tevens zal in dat geval de bank de andere partner moeten ontslaan uit de aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening en zullen aan de hypotheek verbonden (levens)verzekeringen moeten worden aangepast.


Wat moet ik meenemen naar de notaris?
De notaris moet zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarom is een geldig identiteitsbewijs verplicht. Dat mag een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs en bromfietsrijbewijs (categorie AM) zijn.


We wonen al meer dan vijf jaar officieel samen. Dan is er toch automatisch van alles geregeld?
Nee, voor samenwoners is er helemaal niets geregeld. Bij hoeveel spaargeld is het tijd voor een samenlevingsovereenkomst? Ook als u samen spaart, is er geen ‘ons’ spaargeld. Voor de wet blijft het apart. Dus ook als u dood gaat: dan krijgt niet uw partner, maar uw familie uw spaardeel. Een en/of-rekening bij de bank is hiervoor geen oplossing. U deelt dan het bankrekeningnummer, niet het bedrag dat erop staat.


Ik ga samenwonen en heb kinderen uit een eerdere relatie. Wat moeten we doen?
Uw kinderen zijn uw wettelijke erfgenamen. Als u overlijdt, dan hebben uw kinderen gelijk recht op hun deel. Wilt u uw partner tot enig erfgenaam benoemen? En wilt u uw partner tegen de aanspraken van uw kinderen beschermen? Dan zijn een notarieel samenlevingscontract en testamenten nodig.

 

Nadere informatie

Bekijk de online brochure Samen Verder.

 


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.